Mang đến sự hoàn mỹ - Partnering towards excellence
en
 • vn
 • jp
 • kr
 • Bàn làm việc

  A new way for freelancers and startups to rent desk space.

  At Lighthouse Building, we design and create the office space and desk space that is best solution for you when you are a freelancer or you just start up your business with one or two employees. We offer you a professional office with Cost Effectiveness. We have very flexible option so you can rent a desk space for hour, monthly etc. that you think is it most suitable for your business. Let us know your demand by click and fill your information our staff connect you as soon as possible.

  Other service

  Văn Phòng chia sẻ

  Bạn chỉ cần lo những công việc cốt lõi của công ty, chúng tôi sẽ cung cấp tất cả những tiện ích khác nhằm tiết kiệm chi phí  & tạo sự linh hoạt nhất cho việc kinh doanh của bạn.

  Văn Phòng trọn gói

  Doanh nghiệp của quý khách phát triển và quý khách đang có nhu cầu mở rộng văn phòng làm việc để hình ảnh công ty chuyên nghiệp hơn trong mắt khách hàng.

  Văn Phòng diện tích

  Tại Tòa nhà Lighthouse chúng tôi cung cấp các phần diện tích cho thuê linh hoạt phù hợp với qui mô, lựa chọn và tiết kiệm chi phí cho Qúy khách.

  Phòng họp

  At Lighthouse Building, you can arrange a meeting room for your business occasions such as for formal meetings, staff training, a presentation giving, a seminar holding.